Temel Değerler


Üniversitemizin temel değerlerini aşağıda yer alan kavramlar oluşturmaktadır:

  • İnsan (Öğrenci-Akademisyen) Odaklılık
  • Bilimsel Anlamda Özgürlük ve Yenilikçilik
  • Toplumsal Sorumluluk
  • Çevreye Duyarlılık
  • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
  • Etik Değerlere Bağlılık
  • Katılımcılık ve Farklılıklara Saygılı Olmak