Mevzuat

 
Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Türk-Alman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TAÜ Almanca Hazırlık Sınıfı ile Lisans Programlarında İngilizce Derslerinin Eğitim-Öğretimi ve Sınav Yönergesi
TAÜ Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
TAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi
TAÜ Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi
TAÜ Ders Görevlendirme ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönergesi
TAÜ Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Yandal Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
TAÜ Eğitim Komisyonu Yönergesi
TAÜ Eğitim-Öğretim Programları Tasarımı ve Onayı Yönergesi
TAÜ Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi
TAÜ Enerji Yönetim Birimi Yönergesi
TAÜ Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
TAÜ Fen Fakültesi Staj Yönergesi
TAÜ Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi
TAÜ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
TAÜ Hukuk Klinikleri Birimi Yönergesi
TAÜ İç Denetim Yönergesi
TAÜ İİBF İşletme Bölümü Staj Yönergesi
TAÜ İş Sağlığı ve Günveliği Koordinatörlüğü Çalışma Esasları Yönergesi
TAÜ İzin Yönergesi
TAÜ Kalite Güvencesi Yönergesi
TAÜ Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Staj Yönergesi
TAÜ Lisans Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi
TAÜ Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi
TAÜ Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi
TAÜ Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
TAÜ Öğrenci Konseyi ve Organlarının Seçimlerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönerge
TAÜ Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi
TAÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi
01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi
01.01.2021 tarihli Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi (Güncellenmiş) 
01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olan Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
TAÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
TAÜ Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi
TAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
TAÜ Sınav Uygulama Yönergesi
TAÜ Sosyal Sorumluluk Koordinatörlüğü Yönergesi
TAÜ Sosyal Tesisler Yönergesi
TAÜ Sürdürülebilirlik, İnovasyon ve Trend Etütleri (Site) Platformu Koordinatörlüğü Yönergesi
TAÜ Tarafından 'Fahri Doktor' Unvanı Verilmesine Dair Yönerge
TAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi
TAÜ Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi
TAÜ Yayınevi Yönergesi
TAÜ Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge
TAÜ Açık Akademik Arşiv Sistemi ve Açık Bilim Politikası
TAÜ Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Naklen Geçmek İsteyen Türk-Alman Üniversitesi İdari Personeline İlişkin Usul ve Esaslar
TAÜ Lisans Bitirme Çalışması Esasları
TAÜ Lisans Bitirme Çalışması ve Tezler Benzerlik Raporu Alınması
TAÜ Lisans Mezunlarının Başarı Sıralamasının Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar
TAÜ Lisansüstü Eğitimde Tez Danışmanının Belirlenmesinde Dikkate Alınacak İlkeler
TAÜ Türk-Alman Üniversitesi Çevrim İçi Sınavlara İlişkin Esaslar