Yönetim Kurulu

 

Rektör Prof. Dr. Halil AKKANAT
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Gökhan ÖZKAN
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan İLKILIÇ
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Gökhan YAVUZ
Hukuk Fakültesi Temsilci Üye Prof. Dr. M. Macit KENANOĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilci Üye Prof. Dr. Elif NUROĞLU
Raportör Genel Sekreter Özgür Ali ŞİRİN