Enstitüler

TAÜ’de yüksek lisans bölümleri Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere iki enstitü tarafından düzenlenmekte ve geliştirilmektedir. Günümüzde partner üniversiteler ile iş birliği içersinde altı yüksek lisans ve bir doktora programı öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 
 

   
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI:

Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Master of Manufacturing Technology), Dortmund Teknik Üniversitesi’nde başlanan ve bu üniversite ile birlikte yürütülen İngilizce bir programdır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler Türk-Alman Üniversitesi ve Dortmund Teknik Üniversitesi’nden ortak diploma almaktadır (Joint Degree). Bölümün amacı modelleme teknikleri, bilgisayar uygulamaları, deneysel doğrulama ve örnek olay incelemesi yardımıyla imalat tekniği sorunlarına çözümler üretmektir. 
   
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI:

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde beş yüksek lisans ve bir doktora programı bulunmaktadır: Kültürlerarası Yönetim, Avrupa ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programları ile Özel Hukuk Doktora Programı.