Kalite Yönetim Birimi

Türk-Alman Üniversitesi'nde kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi amacıyla Kalite Komisyonu’nun organizasyon yapısı, üye dağılımı, birimlerin temsil edilme şekli, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını içeren Türk-Alman Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi uygulanmaktadır. Söz konusu yönerge kapsamında Üniversitemiz Kalite Komisyonu iş ve işlemleri Kalite Yönetim Birimi tarafından yürütülmektedir.

Kalite Yönetim Birimi e-posta adresi: kalite@tau.edu.tr
 

Kalite Yönetim Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Burcu Sünbül AYHAN
 
Akademik Personel Bilgi Sistemi http://people.tau.edu.tr/tr/people.show/id/burcu.ayhan
E-Posta:  burcu.ayhan@tau.edu.tr
Tel: +90 (216) 333 30 74 
Adres:  Şahinkaya Cad. No: 106 Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük 3. Kat 34820 Beykoz-İSTANBUL