Senato
 

Rektör Prof. Dr. Halil AKKANAT
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya KURŞAT
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Aykut ARIKAN
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil AKKANAT (uhde)
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel UZUNTAŞ
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mukden UĞUR
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şafak Gökhan ÖZKAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. M. Macit KENANOĞLU
Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Aysel UZUNTAŞ 
Fen Fakültesi Senato Üyesi Doç Dr. Şahin UYAVER
Hukuk Fakültesi Senato Üyesi Prof. Dr. Vural SEVEN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Senato Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Semih Emre ÇEKİN
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Senato Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sait DURAN
Mühendislik Fakültesi Senato Üyesi Doç. Dr. Tuba ÇONKA YILDIZ
Raportör Genel Sekreter Özgür Ali ŞİRİN