Koordinatörlükler/Birimler
AFAD Birimi
Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
EBYS Koordinatörlüğü
Endüstri İlişkileri Koordinatörlüğü
Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi
Sosyal Sorumluluk Koordinatörlüğü
Sürdürülebilirlik, İnovasyon ve Trend Etütleri (SİTE) Platformu Koordinatörlüğü
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
YLSY Burs Koordinatörlüğü
Uluslararası Derecelendirmeler Koordinatörlüğü